Treball per projectes en l’Àmbit STEM

Pàgina d'inici » Àmbits » Tecnologia

Category Archives: Tecnologia

Jaume Feliu

Professor a l’Institut Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès). Xarxa Instituts Projectant.

Ponència Tecnologia “La cursa dels cotxes elèctrics“.

feliuEnginyer de telecomunicacions de formació, em dedico al món de l’ensenyament secundari des de fa 17 anys, actualment en l’especialitat de Tecnologia. Des de que es va crear aquesta matèria amb la LOGSE, l’aprenentatge basat en projectes és la seva base i, per tant, també la meva. Intento evolucionar constantment i, molt especialment, des de l’arribada de les TIC a l’aula. Això ha fet que m’hagi format en projectes a l’aula de tecnologia, control automàtic, robòtica, aplicacions mòbils, projectes interdisciplinars, rúbriques… A més, m’he format de manera autodidacta en alguns aspectes informàtics que aplico a l’organització dels projectes: fulls de càlcul, programació d’scripts, G Suite for education, Moodle…
Sense cap dubte, sóc un entusiasta de l’ús formatiu de les xarxes socials, que utilitzo per aprendre, compartir idees i dubtes i debatre.
A més, aplico la informàtica a la gestió de projectes, tant a tecnologia i com de forma interdisciplinar, i també l’aplico a l’organització dels centres educatius. El que desenvolupo ho comparteixo al meu blog, tecnocentres.org. Entre altres, he creat l’eina CoRubrics, que permet fer senzilla la coavaluació i l’autoavaluació amb rúbriques.

Materials i guia didàctica del projecte disponibles a: https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes

Carles Serra

serraProfessor a l’Institut Marta Estrada (Granollers)

Ponència Tecnologia “Projectes pràctics a l’ESO, reflexions a partir del Projecte: fem un caixó flamenc“.

 Enginyer tècnic agrícola (ESAB, 1995) i Màster en viticultura i enologia (UPC, 1996). Actualment professor de les matèries de Tecnologies i Visual i plàstica a l’Institut Marta Estrada (Granollers) i coordinador de l’Extraescolar “Tech Club” al mateix institut. Membre del grup impulsor del Mercat de Tecnologia de Granollers.

Va participar a la primera edició del programa “Impulsem la robòtica”, el curs 2014-2015, com a professor de Tecnologies de l’Institut Celestí Bellera, a Granollers. Va ser un dels iniciadors i coordinadors del “Projecte Gallecs” a l’institut Celestí Bellera, projecte coordinat per les àrees de Tecnologies, Ciències naturals i Educació Física on l’alumnat realitzava el manteniment de la seva bicicleta i l’utilitzava com a mitjà de transport per a realitzar diverses sortides la zona agrícola de Gallecs (des del curs 2012-2013 al curs 2014-2015). Participà a la 1a edició del projectes cooperatius del mateix institut al seu inici el curs 2010-2011.

Jordi Villar

Professor a l’Institut Badalona VII.

Ponència Tecnologia “lacantinadelb7.cat: Gestió digital de la cantina de l’institut

villarJordi Villar i Colomé (Badalona, 1969) és Doctor enginyer industrial per la UPC i Màster en e-commerce per la URL. En l’àmbit de l’enginyeria ha desenvolupat la seva activitat professional en centres internacionals de recerca i com a consultor de projectes TIC. Exerceix la docència des del 1999 en centres de secundària d’àmbit públic i concertat. Té experiència en la implementació a l’aula de projectes d’innovació educativa STEM com ara Impulsem la Robòtica, Mobilitzem la Informàtica i el Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, des de les seves primeres edicions. Amb l’equip docent de l’Institut Príncep de Girona ha treballat en diversos projectes d’innovació educativa com ara Kakatua.cat i Bio Campus Mediterrània; projecte aquest últim distingit en el Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles de la UPC. Actualment, en l’Institut Badalona VII, coordina projectes d’inclusió digital: lacantinadelb7.cat i d’aprenentatge i servei: Eines per al disseny de camins escolars a Badalona; aquest últim en col.laboració amb l’Ajuntament de Badalona i en conveni amb la Fundació Jaume Bofill. També treballa en la creació d’una xarxa de transferència de tecnologia perquè equips d’alumnes de secundària donin resposta a demandes tecnològiques reals de petites empreses, entitats o dels mateixos Instituts; en el marc de promoure activitats de treball per projectes.

Presentació de la ponència:

Esther Pintó

Professora de l’INS Torre Vicens de Lleida.

Ponència de Tecnologia Disseny de les instal·lacions d’un habitatge“.

foto-perfil-esther

De formació Enginyera Agrònoma (1995) i Doctora en l’esmentada titulació (2003) per la UdL de Lleida. A més, també he realitzat diversos postgraus en l’àmbit de l’economia, les matemàtiques i la Gestió i Direcció d’Entitats Educatives (GEDIOE), tots ells impartits per la UdL. Vaig començat com a tècnica i després com a investigadora en l’IRTA (Institut de Recerca Agroalimentària de Lleida) però des de fa vint anys em dedico a la docència de la tecnologia i les matemàtiques. Actualment coordino el Seminari CTM (Ciència, tecnologia i matemàtica) de les Terres de Lleida. Em vaig formar en ABP quan es va iniciar aquesta formació a les Terres de Lleida. Concretament he realitzat aquestes dues formacions en el treball per projectes:

-L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia. (60h). Curs 2007-2008
-Formació en pràctica reflexiva. Tecnologia. L’ús metodològic dels projectes. Aprofundiment (30h). Curs 2008-2009.

Tot seguit, he realitzat amb els alumnes de l’ESO i del Batxillerat diferents projectes seguint la metodologia ABP. Entre ells cal assenyalar els primers projectes que vaig realitzar que són la preparació d’un viatge a Londres que van portar els alumnes de 4t d’ESO i tot seguit amb aquests mateixos alumnes l’edició de la pàgina web del seu poble. Posteriorment, vaig duu a terme un pla d’acció de mantenir ordenades les eines de l’aula de tecnologia i, aquest el va implementar durant diversos cursos acadèmics tot el Departament de tecnologia amb molt d’èxit. Els cursos següents he implementat diversos ABP’s a l’àrea de tecnologia com són: Dissenya el teu habitatge i Les instal·lacions del teu habitatge ambdós en l’optativa de 4t d’ESO i Treballem els materials i Dissenya el teu habitatge bioclimàtic a la matèria de Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat.

Finalment, esmentar que algun d’aquests projectes i algun altre que he realitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Mollerussa han estat presentats, per exemple, a la MoodleMoot 2008 i en diverses ocasions en les Jornades de Bones Pràctiques Educatives del Pla d’Urgell.

Materials/presentació de la ponència:

ABP, presentació: https://www.slideshare.net/secret/rzbIQFi0qQwzzW

El projecte d’habitatge: https://www.slideshare.net/secret/84WEk43JwY93Gg

Sílvia Zurita

Professora a l’Institut de Tordera. Xarxa Instituts Projectant. Xarxa Escola Nova 21.

Ponència Tecnologia “Dels projectes de tecnologia a la tecnologia dins els projectes“.

zuritaDe formació científica, he acabat impartint tecnologia els darrers 20 anys. Aquest fet d’ocupar una plaça de tecnologia, encara que la meva titulació inicial sigui de química-física, m’ha obligat a dissenyar projectes i a qüestionar-me, ja des de l’inici de la meva feina a secundària, sobre les metodologies que fem servir a l’aula.
Des de la participació a la organització dels primers mercatecs, passant després per la formació en pràctica reflexiva de tecnologia, que estava centrada en el ABP, i acabant per tots els cursos que he impartit com a formadora i per tots els cursos que he fet com a aprenent virtual, no he deixat de buscar maneres de fer que els meus estudiants aprenguin amb més sentit, de manera més permanent, autònoma i significativa.
Després de molts anys d’incloure els projectes per iniciativa pròpia a la meva aula, en assignatures de ciència, de tecnologia i d’informàtica, actualment treballo a l’INS de Tordera, un centre que té els projectes com a un dels principal pilars dels seu projecte educatiu. Això m’ha permès tenir una experiència en projecte extensos i altament interdisciplinars que seria impossible d’adquirir en un centre més tradicional… i també aprendre molt i fer-me moltes preguntes encara no resoltes sobre les dificultats pràctiques que implica aquesta metodologia.

Presentació a les Jornades:

David Atzet

atzetProfessor i Director a la SINS Cardener. Xarxa d’Instituts Innovadors (ICE-UAB) i EscolaNova 21.

Ponència Tecnologia: “Towards my project. Disseny i construcció d’un dron. Un accés a l’aprenentatge des de propostes de tecnologia“.

Eng. Tec. de mines i llicenciat en Humanitats. Ha estat membre de diferents grups de l’ICE-UAB i ICE-UPC, coordinador dels Mercatec Bages i Coordinador diversos anys de projectes Comènius al voltant de projectes de Tecnologia.

 

Francesc Giménez

gimenezProfessor a l’Institut de Gurb. Xarxa de Competències Bàsiques.

Ponència Tecnologia “Projecte de disseny i realització d’aplicacions per a dispositius mòbils vinculat a l’emprenedoria social“.

 Enginyer tècnic en telecomunicacions de formació acadèmica i professor de les especialitats de sistemes electrònics, sistemes electrotècnics i tecnologia des de l’any 1999. Interessat en la tecnologia des de ben petit i concretament en els llenguatges de programació, he participat en nombroses activitats de formació de robòtica i entorns de programació que m’han permès incorporar aquests continguts en els projectes que realitzo amb els meus alumnes. Les Primeres jornades sobre innovació a l’ensenyament de la tecnologia, realitzades el maig de 2008, van ser un punt d’inflexió en la meva visió de l’ensenyament: el treball per projectes, la incorporació de competències bàsiques al currículum i la inclusió de la metodologia de treball cooperatiu a l’aula han estat la guia que ha dirigit la meva activitat professional dins l’aula. El 2010 vaig tenir l’oportunitat d’ajudar a dissenyar i tirar endavant el projecte educatiu d’un centre de secundària de nova creació, l’Institut de Gurb. La incorporació del treball cooperatiu com a base organitzativa de les aules de tot el centre m’ha permès aprofundir en el seu coneixement. Des del 2011 el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques (XCB) i les competències bàsiques s’han incorporat en els currículums de les diferents àrees.

 

Zulema Josa

fotozulemaProfessora Institut Príncep de Girona (Barcelona)

Ponència Tecnologia “Disseny i fabricació digital del producte“.

Zulema Josa és arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (UPC) on s’inicia en la docència com a professora júnior al curs d’introducció a la carrera, un curs
estructurat al voltant de 15 projectes curts de diferents complexitats basats en dibuixar, construir i organitzar, eines bàsiques de l’arquitectura. El 2014 comença a treballar al Consorci d’Educació de Barcelona com a professora de Matemàtiques, Tecnologia i Educació Visual i Plàstica, fet que li permet desenvolupar projectes transversals entre aquestes matèries i en col.laboració amb d’altres. Els projectes desenvolupats van des del disseny i fabricació digital del producte d’ús quotidià o d’estructures fins a la dinamització de processos de transformació dels entorns d’aprenentatge, amb la construcció d’un espai àgora en un solar buit adjacent a l’Institut o la participació en el projecte BioCampus Mediterrània premiat en la 16ª edició del Concurs d’Idees Ambientals i
Sostenibles de la UPC.

.

.