Treball per projectes en l’Àmbit STEM

Inici

Perquè aquestes Jornades?

L’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia didàctica en què un objectiu extern actua com a propòsit per a aprendre. Aquesta metodologia té connexions amb referents actuals de la innovació en l’ensenyament de les matèries d’àmbit científic (com el Tinkering, l’ECBI, STEM, Ciència Ciutadana,el treball amb Controvèrsies…) i conceptes clau de la renovació pedagògica (Aprenentatge-Servei, Treball col·laboratiu…).

Si bé no es posa en dubte la seva capacitat de potenciar capacitats com el treball en equip, o la planificació, l’ús de l’ABP per a l’aprenentatge d’elements curriculars propis de les ciències demana de dissenys específics que en desenvolupin aspectes conceptuals, procedimentals i epistèmics.

Al mateix temps, la formulació de l’ABP com a treball globalitzat i interdisciplinari no és evident a secundària i calen propostes que permetin eixamplar el treball amb ABP iniciat a àrees científiques.

Objectius i continguts de les Jornades:

  • Conèixer experiències i propostes de treball per projectes des de les matèries de Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química o Tecnologia.
  • Descobrir vies de contextualització i interdisciplinarietat per tal de treballar conjuntament dues o més àrees en un mateix projecte.
  • Conèixer experiències educatives de treball per projectes de fora del món escolar.
  • Desenvolupar propostes de projectes per desenvolupar a l’aula.

Les sessions inclouran ponències i tallers pràctics en què els participants desenvoluparan propostes de projectes amb l’ajut de professors experts (veure Programa i Calendari).

Les dues primeres sessions s’orienten a projectes dins i des de l’àrea (Tecnologia, Matemàtiques o Ciències), la tercera a projectes interdisciplinaris, i la darrera a espais fora dels instituts on adolescents aprenen per projectes.

A quin van dirigides?

A professorat de secundària en actiu, de les àrees de Ciències Experimentals (Biologia i Geologia, Física i Química), Matemàtiques i Tecnologia, amb un màxim de 80 participants en total. Cal inscriure’s per assistir a la formació. Els inscrits que compleixin els requisits podran acreditar la formació (veure Inscripcions i Acreditació).

Les Jornades són organitzades per el CESIRE del Departament d’Ensenyament i la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Es celebraran a l’Edifici del CESIRE a Barcelona (Passeig de les Drassanes) els dies 22 de Febrer, 8 de Març, 22 de Març i 5 d’Abril.

Organitzen